Att vara forskningsperson

Att vara forskningsperson

Vad är klinisk forskning?

Kliniska studier med forskningspersoner är viktiga för att den medicinska forskningen ska gå framåt och kunna hjälpa människor till bättre hälsa. En forskningsperson är en person som deltar i en klinisk studie. Klinisk forskning görs för att få fram nya, effektiva och säkra behandlingar inom hälso- och sjukvården. 

Klinisk forskning är också en förutsättning för att myndigheterna ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt och även för att läkarna ska kunna börja använda en ny behandlingsmetod. 

Ofta är det ett läkemedelsföretag som behöver hjälp av vården med sin forskningsstudie men det kan även vara en enskild forskare så som läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast som studerar effekten av en ny behandlingsmetod.

Varför ska jag delta?

Att delta i forskning är helt frivilligt och du har alltid rätt att säga nej.

Ett skäl för att delta i forskning är att du bidrar till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar både för dig och andra med samma sjukdom.

Den som deltar i en forskningsstudie genomgår extra noggranna kontroller eller läkarundersökningar för att kunna undersöka effekten men även eventuella biverkningar av den nya medicinen eller behandlingsmetoden. Det kan därför bli fler besök på kliniken än du vanligtvis skulle haft hos din ordinarie doktor eller sköterska.

Kan jag ångra mig?

Den som valt att delta i en studie kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge orsak eller riskera försämrad vård.

Får jag ersättning?

Normalt får du ersättning för utlägg så som resor, parkering och trängselskatt när du deltar i en forskningsstudie.

Finns det risker med att delta?

Innan en studie kan starta måste det godkännas av etikprövningsnämnden. Rör det sig om en läkemedelsstudie krävs också godkännande av Läkemedelsverket. Uppdragsgivare och myndigheter har dessutom rätt att när som helst göra inspektioner. Självklart går säkerhet för dig som forskningsperson alltid i första hand.

Innan läkemedel och andra behandlingsmetoder testas på forskningspersoner har de alltid testats tidigare för att utesluta allvarliga biverkningar. Detta görs bara på ett fåtal kliniker i Sverige och på friska personer med väldigt noggrann övervakning. 

 

PTC Enheter

PTC Enheter

PTC Göteborg
Besöksadress:
Gröna Stråket 12
413 46 Göteborg
Telefon:
031- 342 24 11, 031- 342 24 12

 

Kontakt

tf. Enhetschef

Christer Söderström
Telefon
0700-82 50 90