Biobanksutbildning

Seminarier om biobankning

Biobank Väst har uppdraget att utbilda om biobanker, biobankslagen och biobanksverksamhet på grundnivå, doktorandnivå och direkt till forskargrupper och sjukvårdsavdelningar. Vi erbjuder regelbundna kurser, seminarieserier, föreläsningar och konferenser.

AKTUELLT
Grundläggande biobankskurs, 25 mars 2019

Den 25 mars 2019 håller Biobank Väst en grundläggande kurs i biobankning. Syftet är att ge grundläggande kunskap kring hur humana prov som sparas i biobanker får hanteras, förvaras och användas.

Vi lyfter viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras.

Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal och andra som kommer i kontakt med biobankning. Den ges i anslutning till Nationell Biobankskonferens 26-27 mars 2019. 

Läs mer om programmet och anmäl dig här >>


Nationell Biobankskonferens, 26-27 mars 2019
Den 26-27 mars 2019 hålls Nationell Biobankskonferens i Göteborg. Årets tema är ”Biobank Sverige - från idé till verklighet”. Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. Biobank Sverige är arrangör för konferensen och Biobank Väst är lokal värd.  

Läs mer om programmet och anmäl dig här >>

 

Kontakta oss
Är ni intresserade av att boka föreläsning eller vill veta mer om planerade kurser så hör av er till oss.


 

Kontakt

Kontaktperson

Kristina Lind
Projektledare
Telefon
070 - 082 58 39

Kalender