Forskningsstöd

Forskningsstöd för forskare och företag

Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen. Vi fungerar även som en kopplingspunkt till andra stödorganisationer som finns inom Västra Götalandsregionen

Så väl enskilda forskare och forskargrupper som små och stora företag inom Life Science kan vända sig till oss.

Forskningsstöd/projektstöd

Vi erbjuder stöd i alla faser av en studie, med allt från enstaka moment till att planera och projektleda en studie genom hela processen. Vi kan hjälpa till med exempelvis projektledning, feasibility, hälsoekonomiska analyser och medicinsk rådgivning.

Grants Office

Grants Office erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering, med fokus på finansiering från framförallt EU:s ramprogram för forskning.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder rådgivning och juridiskt stöd i frågor som rör avtal om kliniska prövningar och andra forskningssamarbeten, immaterialrätt och allmän affärsjuridik.

Kvalitetsstöd

Vi erbjuder rådgivning och stöd kring kvalitetsfrågor och anordnar olika typer av utbildningar, såsom GCP-utbildning. Vi kan hjälpa till med monitorering (se projektstöd), vi kan genomföra audits och vi erbjuder QA-stöd. Inom samarbetet Kliniska Studier Sverige har mallar och stöddokument tagits fram som kan vara till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier. Till mallarna >>

Regenerativ medicin

För forskare och företag  som vill genomföra en klinisk studie inom området regenerativ medicin erbjuder vi rådgivning och stöd. Det kan innebära stöd vid upprättande av projektbeskrivning, IMPD, kontakt med Läkemedelsverket, hjälp i regulatoriska frågor vid en ATMP-studie eller tillgång till GMP-lokaler. Läs mer>>

 

Kontakt projektstöd

Kontakt

Projektstöd
Rebecka Vilhelmsson
rebecka.vilhelmsson@vgregion.se
 

Hälsoekonomi
Emelie Pauli
emelie.pauli@vgregion.se

Medicinsk rådgivning
Per-Anders Jansson
per-anders.jansson@medic.gu.se

Grants Office 
Louise de Verdier
louise.de.verdier@vgregion.se

Jenna Anderson
jenna.anderson@vgregion.se

Juridisk rådgivning
Katarina Nyström
katarina.nystrom@vgregion.se

Kvalitetsstöd
Christina Löwendahl
christina.lowendahl@vgregion.se

Regenerativ medicin
Ann Novotny
ann.novotny@vgregion.se