Grants Office

Grants Office

Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering, med fokus på finansiering från framförallt EU:s ramprogram för forskning. Här kan du få råd och tips både vid ansökan och under pågående projekt samt med att hitta lämpliga samarbetspartners.
 

Grants Office skall i första hand stötta Västra Götalandsregionens anställda inom hälso- och sjukvård men också ge stöd till samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsaktörer och Life Science industri, andra myndigheter och organisationer. En liknande funktion finns redan inom Göteborgs universitet och Chalmers. Grants Office vid Gothia Forum skall fungera som ett komplement gentemot hälso- och sjukvården.

Kontakt

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50
Louise de Verdier