Grants Office

Grants Office


Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering, med fokus på finansiering från framförallt EU:s ramprogram för forskning. Här kan du få råd och tips både vid ansökan och under pågående projekt samt med att hitta lämpliga samarbetspartners.

Grants Office skall i första hand stötta Västra Götalandsregionens anställda inom hälso- och sjukvård men också ge stöd till samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsaktörer och Life Science industri, andra myndigheter och organisationer. En liknande funktion finns redan inom Göteborgs universitet och Chalmers, Grants Office vid Gothia Forum fungerar som ett komplement.

Läs artikeln "Stärkt erbjudande inom Grants Office">>


 

Kontakt

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50

Kontakt Jenna Anderson

Kontakt

Jenna Anderson
Projektledare, Scientific Editor
Telefon
0722 - 01 29 35