Innehållspublicerare

Dan Curiac

Överläkare
Telefonnummer

Marina Fröjd

Undersköterska
Telefonnummer

Susanne Kolebring

Undersköterska
Telefonnummer

Anna-Carin Varvne

Funktionsledare
Telefonnummer

Sari Huusko

Funktionsledare
Telefonnummer

Catherine Åhlund

Funktionsledare
Telefonnummer

Eivor Ludvigsson

Undersköterska
Telefonnummer

Birgitta Jannemark

Undersköterska
Telefonnummer

Therese Schagerlind

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Liselott Lisjö

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Ingrid Enerbäck

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Ingrid Hedenquist

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Helen Svanström

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer
Mobil: 031-342 89 47

Eva Dahl Jensen

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Chrichan Månsson

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Christer Söderström

Enhetschef
Telefonnummer

Anna Höglind

Undersköterska
Telefonnummer

Lilli Bohm

Undersköterska
Telefonnummer

Ingrid Möller

Undersköterska
Telefonnummer

Karin Hedman

Underläkare
Telefonnummer
Mobil:

Maria Just

Forskningssjuksköterska
Telefonnummer

Annika Johansson

Biomedicinsk analytiker
Telefonnummer