Navigeringsmeny

Bloggar

8 frågor till Linda Paulson, ny chef för Sahlgrenska biobank

Linda PaulsonVilken bakgrund har du?
Jag har doktorerat i medicin på neurokemi i Mölndal och jag har genomfört en post dok på Arvid Carlsson-institutet och en andra post dok på Rikshospitalet i Oslo. Efter det började jag på Oslo universitetssykehus där jag satte upp en biobank med fem anställda. Där hade vi en stor lagringsfacilitet samlad på sjukhuset och det fanns många fördelar med det som jag hoppas vi kan uppnå även här på Sahlgrenska.

Vilken typ av service erbjuder Sahlgrenska Biobank (SaB)?
Man kan säga att vi hjälper forskare med tre olika delar.
Vi inrättar nya provsamlingar, vi tar hand om befintliga provsamlingar som inte har någon ansvarig och vi skapar
en struktur som går ut på att alla provsamlingar inom Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska akademin skall samlas under den gemensamma biobanken, SaB. För alla dessa provsamlingar erbjuder vi rådgivning, upprättar avtal och beslutar om uttag och utlämning av prov eller provsamling. 

Vilken typ av rådgivning och utbildning erbjuder ni?
Vi sprider kunskap genom exempelvis utbildning till berörd personal om gällande lagar och förordningar som reglerar biobanksverksamhet samt lokala regler och riktlinjer. Vi bistår även med rådgivning och mallar för biobanksforskning i samband med etikansökan, biobanksansökan och framtagande av patientinformation. För att säkerställa spårbarheten av biobanksprover erbjuder vi IT-stöd för provsamlingsdokumentation till provsamlingsansvariga

Vilka studier arbetar SaB med just nu?
Vår största studie vi arbetar med just nu är SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study), ett svenskt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor som genomförs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet i samarbete med Hjärt-Lungfonden. En pilotstudie med 1100 individer genomfördes under 2012 och ytterligare ca 5000 försökspersoner kommer att medverka i Göteborg.

En annan studie vi arbetar med är Intergene/Adonix som rör livsstil, miljö och ärftliga faktorer vid hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes och andra metabola sjukdomar samt lungsjukdom. Det är en uppföljning på en studie som genomfördes för tio år sedan.

Vi har dessutom flera spännande projekt som ligger i startgroparna och som vi ser fram mot att jobba med.

Vad ser du som din största utmaning?
Att få med alla provsamlingsansvariga i regionen på biobankståget så att alla provsamlingar samlas i den gemensamma biobanken. Vi hoppas och tror att vi är till stor hjälp för dem och att vi kan göra deras arbete enklare genom samarbete med oss. Vi vill vara det naturliga samarbetsvalet för provhantering vid klinisk forskning inom Västra Götalandsregionen.

Hur ser du på den framtida utvecklingen för SaB?
Just nu anställer vi fler medarbetare för att stärka gruppen och skapa större kapacitet för att ge fler forskare stöd att komma igång med sina projekt. Vi letar också efter nya lokaler för att kunna erbjuda gemensam långtidsförvaring av frysar med larmsystem. När alla rutiner är på plats på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vill vi komma i kontakt med forskare i hela regionen för att erbjuda vår stödfunktion.

Jag skulle se många fördelar med att robotar för provhantering fanns tillgängliga på alla sjukhus i regionen och inte bara på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det skulle ge möjlighet till ökade provmängder och därmed ökad forskning som i längden ger bättre vård och behandlingen till patienterna i regionen.

Hur kan gemensamma biobanker bidra till att stärka klinisk forskning i Sverige?
Det ger bättre förutsättningar att uppfylla gällande lagar och regler genom att säkerställa spårbarhet och säkerhet. Det blir också enklare för den enskilde forskaren och säkrare för patienten eftersom en gemensam biobank ger bättre översikt av alla provsamlingar.

Jag tror också att det främjar samarbetet mellan forskare och huvudmän genom att samlingarna blir sökbara och forskare kan på så sätt upptäcka nya möjligheter till samarbete. Sist men inte minst stärker det kvaliteten för klinisk forskning. Prover lagras säkert och stabilt för lång tid framåt.

Hur ser du på att Sahlgrenska Biobank nu är en del av Gothia Forum?
Det innebär att vi kan erbjuda ett utökat stöd till forskare och företag genom hela forskningsprocessen från idé till genomförande, tester och uppföljning och jag tror att vi gemensamt kan bidra till att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och Sverige.

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin