Navigeringsmeny

Bloggar

Fullsatt på Life Science-seminarium i Almedalen

Västra Götalandsregionens seminarium om utmaningar och möjligheter för Life Science-sektorn i Sverige lockade runt 90 personer till aulan på Högskolan Gotland. Moderator var Helena L Nilsson, chef för forsknings- och utvecklingsfrågor på Västra Götalandsregionen, och representanter från såväl näringsliv, akademi som offentlig sektor medverkade.

Seminarium i Almedalen

Ingvar Carlsson, som varit Västra Götalandsregionens rådgivare i Life Science-frågor under det senaste året, berättade om den utredning som genomförts kring utmaningar och möjligheter för Life Science i Västra Götaland. Utifrån sitt ”externa perspektiv”, sin breda erfarenhet och sitt starka intresse för forskningsfrågor lyfte Ingvar fram några av slutsatserna från utredningsarbetet. Bland annat hur viktig samverkan är för forskare, företag och sjukvård i Sverige; något som gör dem framgångsrika på ett sätt de inte hade kunnat vara var för sig. Likaså omnämndes att den kliniska forskningen i Västra Götaland håller hög kvalitet tack vare satsningen på en väl fungerande organisation.
– Vi har goda förutsättningar med bra möjligheter till hela livspusslet– arbete, fritid, kultur, skola och omsorg, men vi måste bli bättre på att sälja in det. Det finns en stark vilja och ambition att åstadkomma något tillsammans. Dagens seminarium som samlar så många aktörer på plats är ytterligare ett exempel på detta.

Kaj Stenlöf, verksamhetschef Gothia Forum, kommenterade de utmaningar för klinisk forskning/prövning Sverige står inför.
– Det är viktigt med ett nationellt perspektiv. Vi kan agera regionalt men måste alltid tänka hur det kan appliceras nationellt. Kaj lyfte fram betydelsen av det samarbete som finns i Gothia Forums Advisory Board, med representanter från olika aktörer, och poängterade också behovet av att professionalisera vårdorganisationen.
– Till hösten startar vi en pilot i primärvården Fyrbodal, där vi flyttar ut våra resurser för att erbjuda projektstöd med exempelvis budget- och resursplanering. Vi arbetar också för att synliggöra de datamängder vi har tillgång till så att de kommer till användning för exempelvis hälsoekonomiska analyser och real life-studier. Ta del av hela dokumentationen från seminariet

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete inom Life Science.

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin