Navigeringsmeny

Bloggar

Göteborgsforskare får totalt 90 miljoner från VR inom klinisk behandlingsforskning

Hälften av medlen inom utlysningen för klinisk behandlingsforskning ges i år till forskare i Göteborg. Göran Dellgren, Ann Hellström och Torsten Olbers är huvudsökande för var sitt stort projekt som får 30 miljoner vardera ur utlysningen. Den 20 januari öppnar en ny utlysningsperiod för att söka medel från Vetenskapsrådet inom samma område.

Göran Dellgren

Genom Grants Office vid Gothia Forum kan forskare få stöd vid denna typ av större ansökningar. Göran Dellgren, docent i thoraxkirurgi, Sahlgrenska Universitets-sjukhuset, är en av dem som sökte sig till Gothia Forum för stöd.

Studien handlar om att utvärdera vänsterkammarpump som permanent behandling vid svår hjärtsvikt. Patienter med svår hjärtsvikt kommer att ingå i studien under två år.

– Det har varit en lång ansökningsprocess som pågått under mer än två år med många inblandade. Studien görs i samarbete med de sju universitetssjukhusen i Sverige. Jag vände mig till Gothia Forum för att få hjälp att vässa ansökan, berättar Göran Dellgren.

Grants Office erbjuder råd och tips både vid ansökan och under pågående projekt samt med att hitta lämpliga samarbetspartners.

– Vi har fått väldigt bra hjälp genom medarbetare vid Gothia Forum som läst, granskat och utvecklat ansökan. Vi har framförallt jobbat med Louise de Verdier som vi bollat ansökan med, hon har dessutom varit ”co-administrator” i andra omgången av ansökningsprocessen. Hon har gjort stor skillnad genom sin erfarenhet och goda råd samt genom att tanka energi till projektet.

Projekt för patientnytta
Alla de ansökningar Vetenskapsrådet beviljat medel gäller projekt med bred nationell samverkan och rör behandlingsforskning av högsta kliniska relevans. De spänner över en rad medicinska discipliner, allt från kardiologi till psykiatri. Här kan du ta del av alla beslutade projekt 2015 »

– Syftet med satsningen på klinisk behandlingsforskning är att stödja projekt inom hälso- och sjukvård som vi förväntar oss ska leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod, säger Mats Ulfendahl som är huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. (Källa Akademiliv, Sahlgrenska akademin)

Ny utlysning 2016
Den 20 januari öppnar en ny utlysningsperiod för att söka medel inom kliniska behandlingsforskning. På Vetenskapsrådets webbplats kan du läsa mer. 

Grants Office
Läs mer om Grants Office vid Gothia Forum. 

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin