Navigeringsmeny

Bloggar

Gothia Forum söker ny verksamhetschef

I samband med att Gothia Forum nu söker ny verksamhetschef har vi gjort en intervju med Kaj Stenlöf som drivit verksamheten under drygt sex år. Om du blir nyfiken på att söka tjänsten hittar du annonsen längst ned på sidan. 

Hur startades Gothia Forum?

Kaj StenlöfUnder några år hade vi sett en nedgång i antalet kliniska studier som genomförs i Sverige. Regeringen gav då uppdraget till regioner och landsting att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan industri, akademi och sjukvård. Västra Götalandsregionen tog initiativet att starta Gothia Forum som kom på plats 2009.

Vi ville erbjuda en mötesplats för alla aktörer, därav namnet forum. Målet var att skapa en "oss-lösning" för att undvika att prata om "vi och dom", därför skapade vi också ett Advisory Board med representanter från de olika aktörerna. En viktig del var att medlemmarna gemensamt satte visionen, “att göra Västra Götaland till den mest attraktiva regionen för högkvalitativ klinisk forskning i Europa.”

Hur har det varit att driva Gothia Forum framåt?

Gothia Forum ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag sätter stort värde i att vi kunnat bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. Det har varit en väldigt rolig resa att få delta i uppbyggnaden av Gothia Forum och över tid se resultat i praktiska samarbetsprojekt. Några av framgångsfaktorerna har varit ett tydligt mandat från regionledningen och Gothia Forums Advisory Board som är ovärderliga för vår utveckling.

Jag har också haft förmånen att jobba med mycket kompetenta medarbetare med en väldig bredd. Verksamheten har växt och växer fortfarande och det är roligt att se att vi är en attraktiv arbetsplats. Att Gothia Forum är en serviceorganisation och frivillig resurs tror jag också är en styrka. Vi erbjuder våra tjänster efter de behov som finns.

Vilken typ av chefsroll har man som verksamhetschef?

Rollen har utvecklats och jag har fått ett tydligare regionalt ansvar. Jag har blivit mer delaktig i utvecklingen av regionens kliniska forskning och Life Science i stort vilket är intressant och utvecklande. Det är givande att få möjlighet att arbeta visionärt och strategiskt. Som verksamhetschef har jag varit med och genomfört många pilotprojekt i regionen, det största är givetvis piloten av SCAPIS-studien som nu är igång i storskalig skala och där 30 000 svenskar kommer att ingå.

Det är bra att rollen för den som tar över efter mig nu blir tydligare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i och med att den personen kommer ha ett FoU-ansvar och ingå i ledningsgruppen för FoU frågor.

Hur ser du på framtiden för Gothia Forum?

Väldigt positiv och spännande!

Det finns ingen färdig bild av hur organisationen skall se ut och den formas fortfarande. I och med det nya uppdraget som regional nod, som skall samverka med övriga regioner, kommer Gothia Forum fortsätta utvecklas. En utmaning för min efterträdare blir att leda Gothia Forum framåt i den processen och utveckla funktionen fullt ut i hela regionen.

Gothia Forum har också en viktig roll i att se till att alla regionens medborgare får möjlighet att delta i klinisk forskning. Vi kan bidra till att forskning genomförs i alla delar av regionen, inte bara på universitetssjukhuset utan även på övriga sjukhus och vårdcentraler.
 

Mer om tjänsten som verksamhetschef

Till annonsen >>

 

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin