Navigeringsmeny

Bloggar

Gothia Forum utsedd till en av sex regionala noder

I samband med Nationell konferens om klinisk forskning i april presenterades för första gången de sex regionala noder som skall ingå i ett nationellt samordningssystem för kliniska studier. En central enhet, vid Vetenskapsrådet, (enheten för nationell samordning av kliniska studier) kommer samordna de regionala noderna och utgöra en central stödenhet.

De regionala noderna, vilka har nominerats av respektive sjukvårdsregion, är:
 
  • Forum Norr – för klinisk forskning
  • Forum sydost (Är en nybilda samordningsstruktur, där Futurum Jönköping, Forum Kalmar och Forum Östergötland ingår.)
  • FoU-centrum Skåne
  • Gothia Forum
  • Karolinska Trial Alliance (KTA)
  • Enhet vid Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Bland de funktioner och uppdrag som noderna kan komma att ha finns till exempel att:

  • Ge igångsättningsstöd: Identifiera prövare och patienter, bistå med hjälp när det gäller ansökningar till exempelvis Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnder, Strålskyddsinstitutet och biobanker.
  • Ge stöd under arbetet: statistik, hälsoekonomi, juridik och avtal, ekonomi och administration m.m.
  • Medverka i det nationella systemet. 

Läs mer om Kommittén för nationell samordning och de regionala noderna på Vetenskapsrådets webbplats

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin