Navigeringsmeny

Bloggar

Kurs i biobankning inom klinisk forskning

Den 8-12 februari ges kursen "Biobankning inom klinisk forskning" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kursen arrangeras av Sahlgrenska biobank vid Gothia Forum. 

Kursens syfte är att ge kunskap kring hur man använder biobanker som en resurs inom klinisk forskning. Kursen omfattar grundkoncept inom biobankning så som infrastruktur och forskning, etik och regelverk, teknik och IT-stöd, provanalys och praktiska aspekter vid insamling och hantering av prover.  

Inbjudan, pdf »

Kursen kostar 1500kr/deltagare för hela veckan.  
Mer information och anmälan » (Senast 160118)

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin