Navigeringsmeny

Bloggar

Nu blir det enklare att få statistisk experthjälp

Akademistatistik vid Sahlgrenska akademin har fått ett större uppdrag sen årsskiftet och skall nu vara en expertresurs för forskare och forskningsenheter i hela Västra Götalandsregionen. Från att ha gett kortare konsultationer skall vi nu jobba mer som en forskningspartner, säger professor Max Petzold som är tillförordnad chef för Akademistatistik.

Max PetzoldAllt mer fokus på forskning
Inledningsvis kommer arbetet att fokusera mycket på utbildning, men i ett senare skede förväntas medverkan i olika forskningsprojekt att bli en större del av verksamheten.
―Forskningsprojekt behöver inte längre leta efter duktiga statistiker som de gjort innan, utan kan enkelt vända sig till oss för att få rätt kompetens, säger Max Petzold.

Nära samarbete med Gothia Forum
Gothia Forum har ett nära samarbete med Akademistatistik och är en ingång för dem som genomför kliniska studier.  – Vi kan erbjuda hjälp redan i planeringsfasen, att till exempel avgöra hur många patienter som bör ingå för att resultaten ska vara statistiskt säkerställda.  Det är också viktigt att på ett korrekt sätt kunna bedöma om undersökningen av etiska skäl ska avbrytas i förtid på grund av att den nya behandlingen har en ogynnsam eller oväntat stor positiv effekt. Ett annat exempel är registerforskning, där man behöver statistiska kunskaper för att på ett effektivt sätt kunna hantera och utnyttja den information som finns i olika register säger Kjell Pettersson, statistiker på Gothia Forum och Akademistatistik.

En partner under hela forskningsprojektet
Tidigare ryckte statistiker kopplade till Akademistatstik främst in med konsultationer vid behov under forskningsprojektens gång. För att garantera kvaliteten på statistikhanteringen kommer man satsa på att finnas med hela vägen som en forskningspartner, från planeringsstadiet, via insamling, hantering och lagring av data till slutlig bearbetning och analys.

Olika Forsknings- och utvecklingscentrum och även enskilda forskargrupper inom Västra Götalandsregionen kommer att kunna vända sig till Akademistatistik, liksom forskare vid andra fakulteter inom Göteborgs universitet eller vid Chalmers. Även privata forskningsenheter kan få stöd via Akademistatistik.

Kontakt:
Max Petzold, tf chef Akademistatistik, telefon 0703-86 70 77, max.petzold@gu.se
Kjell Pettersson, statistiker Gothia Forum, Akademistatistik, Kjell.Pettersson@economics.gu.se
Hemsida: www.akademistatistik.gu.se
 

Foto: Elin Lindström Claessen, Sahlgrenska akademin

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin