Navigeringsmeny

Bloggar

Beslut om ny organisation för etikprövning av forskning

Riksdagen har beslutat att, från och med 1 januari 2019, får etikprövning av forskning som gäller människor en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Dagens sex regionala etikprövningsnämnder tas bort. Tanken är att öka effektiviteten och skapa en enhetlig tillämpning av de regler som finns.

Etikprövningsmyndigheten delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i avdelningar som har en ordförande, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.

Läs mer om beslutet och hela betänkandet på riksdagens webbplats.

Källa: riksdagen.se

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin