Navigeringsmeny

Bloggar

Patienter skall ha möjlighet att delta i fler kliniska studier

Nu finns ett samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Sveriges största tjänsteföretag inom biofarmaci, Quintiles. Målet är att patienter i regionen skall ha möjlighet att delta i fler kliniska studier genom att skapa bättre forskningsvillkor för sjukhus och studieläkare. Avtalet innebär att det ska bli enklare och snabbare att komma igång med samarbetet mellan läkemedelsindustrin och sjukvården för att säkerställa kvaliteten på de studier som genomförs.

Gothia Forum, som fungerar som ett nav för klinisk forskning, har tagit fram kontraktet för Västra Götalandsregionens räkning. Avtalet innebär att Quintiles åtar sig att vända sig till Västra Götalandsregionen med större delen av alla kliniska studier som de blir ombedda att genomföra i Sverige.

– Gothia Forum erbjuder tillgång till sjukhus och sjukvårdsinrättningar i Västra Götalandsregionen och ser till att studien hamnar där det finns specialistkompetens och tillräckligt många patienter, säger Kaj Stenlöf, som är verksamhetschef på Gothia Forum.

För Västra Götalandsregionen innebär detta ett steg mot att stärka Life Science-sektorn i regionen.

– Vi gör detta nu eftersom vi har sett en nedåtgående trend med färre kliniska studier som genomförs i Sverige på grund av den globala konkurrensen. Detta avtal innebär bättre möjligheter att driva fler kliniska studier, spridda över flera studiecenter i regionen, med fler patienter. I slutändan handlar det om att patienter ska få tillgång till nya läkemedel och behandlingar snabbare, förklarar Jan Eriksson, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi vill samarbeta med center som har ett erkänt etablerat engagemang när det gäller högkvalitativa kliniska studier så att vi kan rekrytera rätt patienter till rätt studier, och få fram nya läkemedel till patienter snabbare. Genom att arbeta med center i Västra Götaland via Gothia Forum, förväntar vi oss att kunna effektivisera uppstart och patientrekryteringsprocess och snabbare få fram resultat från de kliniska studierna, säger Peter Asplund för Quintiles i Sverige och Norge.

Quintiles är ett helt integrerat tjänsteföretag i den biofarmaceutiska sektorn och erbjuder fullservicetjänster inom klinisk läkemedelsutveckling och kommersialisering, där genomförandet av kliniska prövningar är en väsentlig del. Quintiles hjälper biofarmaceutiska företag att hantera risk och att tillvarata möjligheter i en miljö där förändring är konstant.

Pressmeddelandet som PDF
 

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin