Navigeringsmeny

Bloggar

Regionmagasinet lyfter fram forskning och utveckling

Kaj Stenlöf, Verksamhetschef Gothia ForumAtt helt slippa alla sjukdomar och skador, det är omöjligt. Men att forska för att driva utvecklingen framåt, det är ett arbete som ständigt ger resultat. Västra Götalandsregionen siktar på att bli den mest attraktiva miljön för medicinsk forskning i Europa. Därför finns Gothia Forum – en viktig mötesplats för region, universitet och företag.

I Västra Götaland finns en lång tradition av att vara aktiv inom det som kallas klinisk forskning, det vill säga patientnära forskning som syftar till att öka förståelsen för människokroppen och hur den fungerar. Några av de större forskningsområdena inom regionen inriktas på kända folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och reumatisk värk. Klinisk forskning innefattar både friskvård och sjukdom och kan handla om allt från observationsstudier där man vill studera hur saker och ting hänger ihop, till tester där man vill se hur medicinsk teknik eller nya läkemedel fungerar.
Problemet för några år sedan var att den kliniska forskningen inom Västra Götalandsregionen var svår att överblicka. Det fanns heller inget gemensamt resurscentrum för de akademiska forskarna och de från näringslivet. Vissa projekt som skulle kunna dra nytta av varandra hade ingen självklar mötesplats.

TEXT: Malin Husar
FOTO: Patrik Bergenstav
 

Läs hela artikeln

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin