Navigeringsmeny

Bloggar

Välbesökt seminarie om SCAPIS

Hur mycket behöver man träna för att hålla sig frisk? Hur mår göteborgare? Dessa är några av frågorna som  besvarades idag när Hjärt-Lungfonden bjöd in till seminarie om SCAPIS,  en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga. Under eftermiddagen delade också H.K.H Prins Daniel ut sitt forskningsanslag för yngre lovande forskare till Mattias Carlström, docent i fysiologi vid Karolinska institutet.

Under eftermiddagen presenterade forskare från bland annat Sahlgrenska Akademin sin forskning på det material som samlats in genom studien SCAPIS.  Studien är svensk befolkningsstudie på 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-64 år.

Bland annat presenterade Annika Rosengren, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sina resultat om stora skillnader i hälsa mellan de olika stadsdelarna i Göteborg. Mats Börjesson, även han professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, presenterade sin forskning kring hur mycket göteborgarna rör på sig, och hur mycket de behöver röra på sig för att hålla sig friska.   

Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare delades under eftermiddagen ut till docent Mattias Carlström. Anslaget på sex miljoner kronor får han för att undersöka ämnet nitrats möjligheter att minska risken för diabetes, njursvikt och hjärt-kärlsjukdom. 

Nyheter kring studierna kan du läsa här 

Läs mer om Annika Rosengrens studie här (GP) >>

 

Läs mer om Mats Börjessons studie här (SVT) >>

 

Läs mer om Mattias Carlströms studie här (Hjärt-Lungfonden) >>

 

Göteborg var första ort att påbörja den fullskaliga studien där 5 000 personer undersökts på tre år. Förutom Göteborg pågår studien också på universitetssjukhusen  i Malmö, Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå. Hittills har 22 464 försökspersoner undersökts. Man räknar att ha undersökt 30 000 personer i december 2018.


Mer om SCAPIS
SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study.  Syftet med studien är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar. I studien ingår också att upptäcka KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och andra lungsjukdomar i ett tidigt skede samt förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

Kunskapsbanken som byggs upp blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Eftersom studien involverar många människor och många kvalitativa undersökningar, får forskarna tillgång till både bred och djup information på ett sätt som inte har funnits tidigare. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag.

Deltagarna kommer att genomgå omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat blodprover och ultraljud. Ju fler som undersöks, desto snabbare får forskarna den information som krävs för att de ska kunna se samband och kunna identifiera riskfaktorer för sjukdom. 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin