Navigeringsmeny

Bloggar

Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi igång

På tisdagens seminarium "Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi igång" i Almedalen lyftes två konkreta exempel på nationella initiativ för svensk life science: Enheten för nationell samordning av kliniska studier vid Vetenskapsrådet och innovationsprogammet SWElife. 

Panel Almedalen

Det händer mycket svensk inom life science och samverkan mellan olika aktörer börjar ske på nationell nivå. Den nya enheten för samordning presenterades av Håkan Billig, ordförande för kommittén som styr enheten och Kaj Stenlöf, verksamhetschef för Gothia Forum och tillträdande chef för enheten. 

Uppdraget är att få igång samarbetet mellan de sex regionala noderna (med utgångspunkt i sjukvårdsregionerna) samt stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Den centrala enheten kommer förläggas i Göteborg och Gothia Forum är en av noderna. 

– Det finns en stor vilja i alla de sex noderna att bygga gemensam infrastruktur, det känns väldigt positivt, säger Håkan Billig, ordförande Kommittén för nationell samordning av kliniska studier. 

Diskussionen kretsade mycket kring hur sjukvården behöver öppnas upp, framförallt för de mindre bolagen, och att forskning måste blir en integrerad del i den kliniska vardagen.

– Det pratas mycket om värdebaserad vård som skall skapa värde för patienten. Vi menar att värdebaserad vård måste tydliggöra forskning som en naturlig del i varje patients möte med hälso- och sjukvården.  Varför inte prata även om värdebaserad forskning?, Kaj Stenlöf, Verksamhetschef Gothia Forum.

SWElife presenterades av Chris Heister, landshövding i Stockholms län, Ann-Sofi Lodin, Regiondirektör/rådgivare i regeringens expertgrupp inom Life Science, Västra Götalandsregionen samt Marie Anvret, senior rådgivare vid Sahlgrenska akademin och styrelsemedlem i Swelife. 


Vinnovas strategiska innovationsprogram för folksjukdomar, SWElife, är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science. SWElife kommer framförallt ta erbjuda utlysningar men skall även fungera som en arena för kommunikation och klinisk tillgång. 

– Vi arbetar tillsammans med de tre parterna, hälso- och sjukvården, akademin och industrin för att identifiera områden där vi faktiskt kan göra skillnad, berättade Ann-Sofi Lodin.

 – Största utmaningen för SWElife är att hålla i kulturförändringen som samarbetet innebär och att se till att de olika life science initiativen drar nytta av varandra , Maria Anvret, styrelsemedlem, SWElife

Det här var del två av Västra Götalandsregionens Life Science seminarier i Almedalen.  Alla Västra Götalandsregionens seminarier filmades och går att se här >>

 

 - 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin