Navigeringsmeny

Bloggar

Studie på över 10 000 patienter publicerad i NEJM

Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en studie på över 10 000 patienter, publicerad i The New England Journal of Medicine (NEJM).

– Den här studien naglar fast att inflammationen är det viktigaste när det gäller åderförkalkningssjukdom, säger Mikael Dellborg, professor på institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, överläkare och vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av studien.

Patienter som haft en hjärtinfarkt får en rad olika behandlingar för att minska risken för återinsjuknande. Blodkärl vidgas, blodförtunnande läkemedel ges och patienterna uppmanas att sluta röka och ändra livsstil för att hålla kolesterol och blodsockervärden i schack.

Trots detta återfår vissa sjukdomen och en utmärkande faktor för dessa patienter är att de har en kvarstående och kronisk inflammation, mätbar via blodprov, där det kroppsegna ämnet interleukin 1-beta spelar en nyckelroll.

Läs hela artikeln på Sahlgrenska akademins webbplats. 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin