Projektstöd RSO

Projektstöd

Vi erbjuder en timmes fri rådgivning där man kan få svar på enklare frågor, få hjälp med kontakter eller diskutera behov av forskningsstöd. Om du vill ha hjälp med någon av övriga tjänster, skicka en förfrågan så tar vi fram ett kostnadsförlag.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:
 - Identifiering av prövningscenter och prövare 
 - Kontaktpunkt och nätverk inom Västra Götaland
 - Projektledning
 - Projektstöd för kliniska prövningar av läkemedel, behandlingar och medicintekniska produkter:

  • Studiedesign
  • Ansökningar till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnd
  • Avtal/kontrakt för tjänster inom CRF/eCRF, Data Management, randomisering och statistik, nationella dokument och verktyg för avtal (avtalsprojektet inom Kliniska Studier Sverige)
  • Monitorering

Medarbetare projektstöd

Kontakt projektledare
 

Anneli Karlsmo
anneli.karlsmo@vgregion.se
 

Ebba Brann
ebba.brann@vgregion.se
 

Jeanette Fant
jeanette.fant@vgregion.se

 

Klara Thorsson

klara.thorsson@vgregion.se

Louise Wallin

louise.ahsani.ghahreman.wallin@vgregion.se

Monica Hjalmar

monica.hjalmar@vgregion.se