Projektstöd RSO

Projektstöd

Vi erbjuder rådgivning och projektstöd för kliniska prövningar av läkemedel, behandlingar och medicintekniska produkter.

Kontakter, upplysningar och råd är gratis. Om du vill ha hjälp med att genomföra en studie, sätta upp en eCRF eller utforma ansökan/avtal, skicka en förfrågan så tar vi fram ett kostnadsförlag.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:
 - Identifiering av prövningscenter och prövare 
 - Kontaktpunkt och nätverk inom Västra Götaland
 - Projektledning
 - Projektstöd:

  • Studiedesign
  • Ansökningar till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnd
  • Avtal/kontrakt för tjänster inom CRF/eCRF, Data Management, randomisering och statistik, nationella dokument och verktyg för avtal (avtalsprojektet inom Kliniska Studier Sverige)
  • Monitorering

Medarbetare projektstöd

Kontakt projektledare
 

Anneli Karlsmo
anneli.karlsmo@vgregion.se
 

Ebba Brann
ebba.brann@vgregion.se
 

Jeanette Fant
jeanette.fant@vgregion.se

 

Klara Thorsson

klara.thorsson@vgregion.se

Louise Wallin

louise.ahsani.ghahreman.wallin@vgregion.se

Monica Hjalmar

monica.hjalmar@vgregion.se