Prövningsenheter

Prövningsenheter

Inom Gothia Forum finns två prövningenheter. På Clinical Trial Center, CTC och Primary care Trial Center, PTC  genomförs kliniska studier i både öppen - och slutenvård. De båda prövningsenheterna  fungerar som resurs för andra kliniker inom Västra Götalands regionen som har behov av exempelvis forskningspersonal eller patientbäddar.

Gothia Forum har även  ett stort nätverk av prövningsenheter inom övriga Västra Götalandsregionen.  En målsättning är att hälso-och sjukvården inom Västra Götalandsregionen inte ska tacka nej till en studie på grund av resursbrist.

Behöver du hjälp att göra en feasibility?

Research Support Office förmedlar kontakter inom hela regionen för feasibilities och site selection, både inom specialistvård och primärvård. Skicka din förfrågan till gothia.forum@vgregion.se.

Kontakt

Kontaktperson

Christer Söderström
Enhetschef Clinical Trial Center
Telefon
0700-825090

Kontaktperson

Kontakt

Jessica Hagström
tf. Enhetschef Primary care Trial Center
Telefon
0500-49 33 56