Sahlgrenska Biobank

Biobank Väst

För att koncentrera biobanksverksamheten i Västra Götalandsregionen (VGR) och förenkla kontaktvägarna för forskare och kliniska verksamheter i biobanksärenden har Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst slagits samman och bytt namn till Biobank Väst.  

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. 

Vi ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar samt hjälper forskare med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov.

Biobanken är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (GU). Biobank Väst är placerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kopplat till Biobank Väst finns ett regionalt råd med representanter från akademi och hälso- och sjukvård. 

Praktiskt stöd och ökad samordning
Vårt uppdrag är att främja framgångsrik forskning och sjukvård genom praktiskt stöd vid hantering av prov och ökad samordning av alla de biobanker som idag finns registrerade under huvudmännen Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. 

Biobank Väst har också i uppdrag att organisatoriskt sammanföra och långsiktigt ansvara för alla provsamlingar inom Sahlgrenska Akademin på GU och Sahlgrenska universitetssjukhuset inom VGR i syfte att stödja klinisk forskning.

Regionalt biobankscentrum väst
Regionalt biobankscentrum (RBC) väst är numera organiserat under Biobank Väst. Uppdraget är att att vara regionalt service- och kompetenscentrum samt ge stöd till regionens biobanker, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag, provgivare, allmänhet och press i frågor som rör biobankslagen.  RBC handlägger biobanksansökningar och utlämningsavtal vid nyinsamlade samt befintliga biobanksprov. RBC arbetar även med frågor som berörs av biobankslagen både regionalt och nationellt samt svara för en del utbildning i biobanksfrågor. 

RBC ansvarar för och utvecklar den regionala delen av Svenska biobanksregistret (SBR-VGR). RBC deltar även i nationell samverkan rörande biobanksfrågor och tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter tillsammans med övriga fem RBC i landet genom Biobank Sverige. Regionalt biobankscentrum utför också kvalitetskontroll av biobankslagens tillämpning hos vårdgivarna. 

Kontakta oss
E-post: biobankvast@vgregion.se
Ansökningar för singelcenter- och multicenterstudier skickas till e-post: rbcvast@vgregion.se


 

Kontakt Biobank Väst

Kontakta Biobank Väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg

Kontakt Biobank Väst ansökningar

Kontakt vid ansökningar

Ansökningar för singelcenter- och multicenterstudier skickas till:

LIMS light

Vill du få ordning och reda på dina biobanksprover?

Vi erbjuder ett IT-stöd, LIMS-Light, som gör att du på ett enkelt och säkert sätt kan registrera och administrera prov och frysar till en låg kostnad. Läs mer här »