Seminarieserie Klinisk forskning

 

Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Nu är höstens program publicerat, se information och anmälan nedan. 
Ladda ned programmet som pdf. 
 

TISDAG 12 NOVEMBER KL 13:00-14:30
GDPR och Informationssäkerhet för klinisk forskning i VGR
Talare: Katarina Nyström, jurist och Klara Thorsson, projektledare på Gothia Forum och Karin Norlin/Mikael Häggbom, eHälsostrategisk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
Plats: Flädern, Centralkliniken (intill Östraaulan), Östra sjukhuset

På seminariet kommer vi behandla GDPR vid klinisk forskning. Vi tar bland annat upp vilken eller vilka parter är personuppgiftsansvariga, när ett personuppgiftsbiträdesavtal behövs och vad som gäller om motparten vill behandla personuppgifter vid tredjelandsöverföring (utanför EU/EES). Seminariet ger också övergripande information om informationssäkerhet i anknytning till klinisk forskning inom VGR.
Läs mer och anmäl dig här. 

 

TORSDAG 14 NOVEMBER KL 13:00-14:30
Gränsdragningar kring läkemedel och andra produktgrupper

Talare: Catarina Ekenäs, utredare på Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika, Läkemedelsverket
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Seminariet ger en inblick i vad som definieras som ett läkemedel samt gränsdragningar mot andra produktgrupper såsom kosttillskott, kosmetika, livsmedel eller medicintekniska produkter. Vi tar också upp vad som gäller vid kliniska studier med produkter som inte är läkemedel.
Läs mer och anmäl dig här. 

 

TISDAG 10 DECEMBER KL. 13:00-14:30
Vad är egentligen en testbädd?

Talare: Maria Holmén, projektledare på Innovationsplattformen och Sandra Olsson, projektledare på Gothia Forum
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Seminariet ger övergripande information om vad en testbädd inom hälso- och sjukvården kan vara, samt exempel på regionala satsningar inom området. En generell definition av testbädd är “En fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden”. 
Läs mer och anmäl dig här. 

 

Genomförda seminarier
 

TISDAG 17 SEPTEMBER KL 13:00-14:30
Att ansöka om klinisk läkemedelsprövning till Läkemedelsverket
Talare: Klara Thorsson och Jeanette Fant, projektledare på Gothia Forum

Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

På seminariet berättar vi hur du fyller i ett ansökningsformulär till Läkemedelsverket och hur du erhåller ett EudraCT-nummer. Vi tar även upp vilka handlingar som ska finnas med och hur du undviker de vanligaste misstagen vid en ansökan.

 

TISDAG 24 SEPTEMBER KL. 13:00-14.30
GDPR och Informationssäkerhet för klinisk forskning i VGR
Talare: Katarina Nyström, jurist och Klara Thorsson, projektledare på Gothia Forum och Karin Norlin/Mikael Häggbom, eHälsostrategisk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

På seminariet kommer vi behandla GDPR vid klinisk forskning. Vi tar bland annat upp vilken eller vilka parter är personuppgiftsansvariga, när ett personuppgiftsbiträdesavtal behövs och vad som gäller om motparten vill behandla personuppgifter vid tredjelandsöverföring (utanför EU/EES). Seminariet ger också övergripande information om informationssäkerhet i anknytning till klinisk forskning inom VGR.
 

TISDAG 22 OKTOBER KL. 13:00-14:30

Kliniska studier och kvalitetsregister

Talare: Emelie Pauli och Ebba Brann, projektledare på Gothia Forum

Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)


På seminariet kommer vi gå igenom olika typer av registerbaserade studier samt vilka krav och regelverk som gäller. Vi kommer exempelvis ge tips på vad som är bra att tänka på, om och när det är krav att följa GCP och vilka ansökningar som behövs till olika myndigheter. Dessutom kommer vi ge exempel från forskare som använder kvalitetsregister i sin forskning.