Seminarieserie Klinisk forskning

 

Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. 

Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.Nu är vårens program öppet för anmälan, se information och anmälan nedan!
Program Gothia Forums seminarieserie våren 2019, pdf >>


TORSDAG 13 JUNI KL. 13:00-14:30
Vad är avancerade terapiläkemedel (ATMP)? Nationella satsningar och pågående projekt
Talare: Ann Novotny, projektledare på Gothia Forum samt föreläsare från Cell och vävnadslaboratoriet: Avdelning för Urologi samt Sahlgrenska Cancer Center på SU
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Seminariet ger dig information om vad avancerade terapiläkemedel (ATMP) är samt vilka stora nationella satsningar som bedrivs inom området. Till ATMP hör bland annat CAR-T som är ett godkänt läkemedel och det pågår i nuläget flera intressanta projekt som på sikt kan resultera i godkända läkemedel. Västra Götalandsregionen är i högsta grad aktiva inom området och under seminariet kommer ett axplock att presenteras.
Anmäl dig till seminariet här >>

 

Genomförda seminarier: 

ONSDAG 27 FEBRUARI KL. 13:00-14.30
Kliniska studier med medicintekniska produkter
Talare: Sandra Olsson, Ebba Brann, projektledare på Gothia Forum
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Seminariet ger en introduktion till genomförandet av kliniska studier där man studerar effekten och säkerheten av medicintekniska produkter. Vi gör en övergripande genomgång av ISO14155 (GCP för medicintekniska produkter). Dessutom presenteras information kring medicintekniska produkter som finns tillgänglig på Kliniska Studier Sveriges webbplats.
 

MÅNDAG 11 MARS KL 13:00-14:30
Att ansöka till nya Etikprövningsmyndigheten
Talare: Anneli Karlsmo, Louise de Verdier, projektledare på Gothia Forum
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Seminariet ger information om hur du gör etikansökan till den nya Etikprövningsmyndigheten via Prisma. Vi visar hur man skapar ett personkonto och hur du lägger upp din ansökan. Vi går också igenom det nya ansökningsformuläret.

MÅNDAG 18 MARS KL. 13:00-14:30
Att ansöka till nya Etikprövningsmyndigheten
Talare: Anneli Karlsmo, Louise de Verdier, projektledare på Gothia Forum
Plats: Flädern, Centralkliniken (intill Östraaulan), Östra sjukhuset

Seminariet ger information om hur du gör etikansökan till den nya Etikprövningsmyndigheten via Prisma. Vi visar hur man skapar ett personkonto och hur du lägger upp din ansökan. Vi går också igenom det nya ansökningsformuläret.

ONSDAG 10 APRIL KL 13:00-14:30
Avtal och budget vid kliniska studier
Talare: Katarina Nyström, jurist, Sandra Olsson, projektledare, Christer Söderström, enhetschef, på Gothia Forum
Plats: Hjärtats aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett seminarium som ger prövare och ansvariga på kliniker konkreta verktyg för hantering av avtal och budget för kliniska studier.

ONSDAG 24 APRIL KL 13:00-14:30
Nytt inom biobanking och Klinisk Kemi
Talare: Kristina Lind, projektledare, Biobank Väst, Jennie Georgsson, Anne-Charlotte Wicktorsson, Klinisk Kemi
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Biobank Väst informerar om nyheter inom bland annat biobanking, hantering av biobanksprov och pågående forskningsprojekt. Klinisk Kemi informerar om nyheter och harmonisering av analyser inom Västra Götalandsregionen.