Seminarieserie Klinisk forskning

Seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Nu är vårens program publicerat, se information och anmälan nedan. 
Ladda ned programmet som pdf. 

Våren 2020

TISDAG 18 FEBRUARI KL. 13:00-14:30 
Hälsoekonomi och mätning av livskvalité i kliniska studier
Talare: Emelie Pauli, projektledare på Gothia Forum
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

På seminariet kommer vi gå igenom grunderna i hälsoekonomi, olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar och tips på hur dessa kan planeras in i en klinisk studie. Vi kommer även ta upp några av de effektmått som vanligen används inom hälsoekonomi för att fånga hälsorelaterad livskvalité, såsom kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), och hur detta kan beräknas utifrån olika metoder.

Det kommer finnas möjlighet att koppla upp sig och delta i seminariet på distans. För mer information kontakta flora.cassiano@vgregion.se.
Läs mer och anmäl dig här.


FREDAG 27 MARS KL. 13:00-14:30
Klinisk forskning i primärvården: förutsättningar och möjligheter
Talare: Maria Larsson, primärvårdschef forskning- och utveckling, personal från CTC och PTC, Gothia Forum 
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

På seminariet kommer vi gå igenom vilka förutsättningar som finns för kliniska studier i primärvården, vad som är speciellt i genomförandet samt hur man som forskare/företag går tillväga om man vill genomföra en studie. Medarbetare vid Gothia Forums forskningsenheter berättar hur de konkret arbetar med studier med patienter från öppenvården.
Läs mer och anmäl dig här. 
 

TISDAG 14 APRIL KL. 13:00-14:30
Kliniska studier med medicintekniska produkter
Talare: Ebba Brann, Sandra Olsson, projektledare på Gothia Forum
Plats: Flädern, Centralkliniken, Östra sjukhuset

Seminariet ger grundläggande kunskap om klinisk forskning med medicintekniska produkter (ej in vitrodiagnostiska produkter). Vi kommer bland annat gå igenom definitioner och begrepp och olika typer av studier enligt det nya Europeiska regelverket (MDR). Vi kommer också ge viss kunskap om Good Clinical Practice (GCP) för medicintekniska produkter (ISO 14155).
Läs mer och anmäl dig här. 


TORSDAG 16 APRIL KL. 13:00-14:30
Kliniska studier med medicintekniska produkter.
Talare: Ebba Brann, Sandra Olsson, projektledare på Gothia Forum
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Seminariet ger grundläggande kunskap om klinisk forskning med medicintekniska produkter (ej in vitrodiagnostiska produkter). Vi kommer bland annat gå igenom definitioner och begrepp och olika typer av studier enligt det nya Europeiska regelverket (MDR). Vi kommer också ge viss kunskap om Good Clinical Practice (GCP) för medicintekniska produkter (ISO 14155).
Läs mer och anmäl dig här. 


MÅNDAGEN 27 APRIL KL 13:00-14:30
Juridiken kring samverkan SU-GU
Talare: Katarina Nyström, jurist på Gothia Forum, Johanna Wallin, jurist på GU
Erica Schweder, jurist på GU, Eva-Marie Ekman, kanslichef på SU
Plats: Förmaket, vita Stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

På seminariet kommer jurister från SU och GU tillsammans gå igenom olika frågeställningar som kan bli aktuella när man är dubbelanställd eller har samarbeten mellan verksamheterna. Vi tar upp frågor som rör forskningshuvudman, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträdesavtal och vad man överlag kan behöva tänka på när GU och SU arbetar ihop. Seminariet ger också utrymme för en frågestund.
Läs mer och anmäl dig här. 
 

TUESDAY 9 JUNE KL. 13:00-14:30
External funding and management of research data 
Speakers: Jenna Anderson, Louise de Verdier from Gothia Forum and Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service)
Location: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska University Hospital (SU)

The Grants Office at Gothia Forum will talk about external funding and how you can get help writing your grant application. Together with Ulf Jakobsson from SND (Swedish National Data Service), we will review funders’ requirements for the management of research data, including requirements regarding data management plans. This is a seminar for those who handle research data and want to know more about how research data should be managed before, during, and after the project. This seminar will be held in English.
Läs mer och anmäl dig här.