Testbädd

Testbädd

Vi erbjuder stöd inom klinisk verifiering, kliniska studier och regulatoriska frågor med målet att snabbare implementera innovationer i vården, korta utvecklingstiderna för företag och stärka regionutveckling inom Life Science-området i Västra Götaland.

Dessa tjänster erbjuds i samarbete med Innovationsplattformen VGR


Klinisk verifiering - skräddarsydda möten

För tidig klinisk verifiering av idéer och produkter planerar, organiserar och faciliterar vi skräddarsydda möten med personal inom hälso- och sjukvården. Dessa möten ger företag en möjlighet till en behovsanalys och att utveckla sina idéer och produkter i samråd med experter från lämpliga kliniker. Som komplement till dessa möten förmedlar vi även andra kontakter med personer med kunskap om klinisk verksamhet, medicintekniska produkter, e-hälsa och klinisk forskning.


Stöd och rådgivning

Om du har frågor om klinisk prövning hjälper vi till med vägledning och stöd för genomförande av klinisk utvärdering och klinisk prövning. Vi erbjuder också rådgivning kring de olika regelverk som finns för medicintekniska produkter, läkemedel och bioteknik.

 

Kontakt

Kontakt

Funktionsbrevlåda