Utvecklingssatsningar

Utvecklingssatsningar

Vi som  regional nod både driver och är delaktig i utvecklingssatsningar på nationell nivå.

De utvecklingssatsningar som drivs inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige syftar till att hitta lösningar på gemensamma nationella utmaningar. Utvecklingssatsningarna ska bidra till verksamhetens långsiktiga mål, ta hänsyn till andra myndigheters uppdrag och ansvar samt komma med förslag på hur förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige förbättras. 
 

Gothia Forum leder projektet:
Forskningspersonenkät (kliniskastudier.se)
Läs mer: Intervju med Jessica Hagström, projektledare för satsningen.

Gothia Forum deltar även i projektet:
Samordnade studieförfrågningar (kliniskastudier.se)
Statistik och uppföljning av kliniska studier (kliniskastudier.se)

Läs mer om alla pågående utvecklingssatsningar >>